Kingsley L. Dennis

Kingsley L. Dennis az angol szociológus, aki egyszer valamikor felkerekedett, hogy kérdéseire ne csak a könyvekből, hanem a világtól is kapjon választ...

Megjárta Törökországot, ahol tanított és dervisekkel táncolt, ismerkedett a közel-kelet kultúráival, élt és oktatott Csehországban, majd tovább mélyítette tudását az Internet technológia, Felderítő biztonsági rendszerek, valamint komplex rendszerek tanulmányozásával.

Végül csapot -papot és főként egyetemi katedráját hátrahagyva a mesés dél-spanyolországba vonult, hogy megírja az Új Tudatosság Egy Új Világ számára című könyvét.

De ahogyan a szociológusból lett jövőkutató fogalmaz, a jövő nem egy lezárt alku így a kezdeti 6 hónapra tervezett alkotó-nyaralás következménye egy azóta is tartó önfenntartó élettér kialakítása lett Andalúzia romantikus lankái között, így él ő egy kicsiny, de kényelmes Casa-ban, távol a közeli város zajától. A világ és emberiség eredetét, változásait, azokat mozgató, valamint az ember tudatára, gondolkodására ható erőket kutató író saját maga által termesztett zöldségeket és gyümölcsöket fogyaszt, vízellátását saját fúrott kútból oldja meg és ha valami másra van szüksége, ami neki nincs, akár csere útján szerzi be szomszédaitól.

„A 21. század lehetne az a korszak, amikor visszaállítjuk az élet egyszerű örömeit alkotó értékeket és képességeket. Erőfeszítéseink és készségeink – minden emberi ténykedés és spirituális-morális érték alapja – arra irányulnak majd, hogy szorosabbra fűzzük a szálakat az emberi élet és földi környezete között. Más szavakkal, vissza kell találnunk ahhoz a Földhöz, amit régen elfeledtünk.”

A szerző könyvei