Joseph Campbell

Campbell nagy érdeme, hogy sikerült a hős évezredes, az emberi pszichében oly mélyen gyökerező mítoszát ismét közel hoznia a mindennapi élethez, és ez által visszavezette a modern embert az ősi mitológiákban rejlő egyetemes, spirituális tudáshoz.

JOSEPH CAMPBELL MUNKÁSSÁGÁRÓL:

1987-ben bekövetkezett halálakor Joseph Campbell több kötetnyi publikációt hagyott hátra, amelyek mind életre szóló szenvedélyével, az egyetemes mítoszok és szimbólumok összetett világával – az ő szavaival: „az Emberiség egyetlen nagy történetével” – foglalkoznak.

A publikációk mellett ugyanakkor óriási mennyiségű kiadatlan mű is maradt az utókorra: cikkek, jegyzetek, levelek és naplók, továbbá előadások video- és hangfelvételei.

A Joseph Campbell Alapítványt 1990-ben azzal a céllal alapították, hogy gondozza, megőrizze és hozzáférhetővé tegye Campbell munkásságát. Az Alapítvány felvállalta, hogy egy digitális archívumban dokumentálja a szerző írásait és a vele készült felvételeket, és The Collected Works of Joseph Campbell címen kiadja Cambell összes írását.

JOSEPH CAMPBELL: AZ EZERARCÚ HŐS

Első, nagyobb terjedelmű és egyszemélyes szerzői vállalkozása, az 1949-ben megjelent Az ezerarcú hős (The Hero with a Thousand Faces), nagy sikert aratott, és számos díjat és elismerést hozott.
A hős mítoszának eme grandiózus tanulmányában Campbell egy monomítosz (a szót James Joyce-tól kölcsönözte) létezését feltételezi – egy olyan egyetemes mintázatét, ami eszenciája, közös nevezője az összes kultúrában fellelhető hősi meséknek. Míg felvázolja a mitikus ciklus legfőbb állomásait, a hős útjának néhány gyakori változatát is feltárja – amely, állítja, egy operatív metafora, nem csak az egyén, de a kultúra számára is. A könyv kreatív művészek egész generációira volt nagy hatással – az 1950-es évek absztrakt expresszionistáitól kezdve a modern filmművészet nagyjaiig –, idővel pedig klasszikusként kezdték tisztelni.

 

Kapcsolódó kategóriák