Dr. Venice Bloodworth

Venice Bloodworth pszichológiából szerzett doktorátust a chicagói Northwestern Egyetemen. Tanításai és hivatása jól tükrözik a modern lélektan felfedezéseit és a Názáreti Jézus két évezreddel korábban tanított alapelveit.

Munkájáról szólva a szerző a következőket mondta egyszer: „A módszer mindig változatlan, függetlenül attól, hogy mit akarunk elérni. Első az eszme, azután következik a vizualizáció, s végül az eszme megnyilvánítása. Először hozunk egy döntést, aztán az elme csodálatos erejének (a képzelőerőt magamban csak elme műhelyének nevezem) jóvoltából vizualizáljuk az adott változást. Az energia törvényszerűen engedelmeskedik a gondolatnak – ha gondolataink pozitív módon áramlanak, pozitív eredményekre jutunk.”

Az egészségről, szépségről, örömről, harmóniáról és egy gazdagabb életről vallott tanításait számos fórumon osztotta meg embertársaival: nem csupán könyveket írt, de egyéni tanácsadásokat, nyilvános előadásokat és csoportfoglalkozásokat is tartott. Dr. Bloodworth az általa gyakorolt hivatást Spirituális Lélektannak nevezte, és munkásságával az egész emberiséget igyekezett szolgálni.

Kapcsolódó kategóriák